"ელ ინდასტრი ჯორჯია"

საქართველო ქ.თბილისი 0177, გაზაფხულის ქ.N14.

  

Tel./Fax: (+995 32) 537 913;

Tel./(+995 32) 537 915

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.