ჩვენს მიერ შესრულებული სამუშაოები

    დღეისათვის შემუშავებული ტექნიკური გადაწყვეტილებანი გვაძლევს ბბ/ელ ტიპის ვაკუუმური ამომრთველების გამოყენებბის შესაძლობლობას ნებისმიერ კომპლექტურ გამანაწილებელ მოწყობილობაში. ორიგინალური ელექტრომაგნიტური ამძრავი, მაგნიტური ჩამრაზით დამონტაჟებული 6-10V გამანაწილებელ მოწობილობაში მუშაობს როგორც ცვლად ასევე მუდმივ ოპერატიულ 12-220V.

    აღსანიშნავა ის ფაქტი, რომ ფართო სპექტრის ვაკუუმური ამომრთველებისგან განსხვავებით ბბ/ტელ ტიპის ამომრთველები ადაპტირებულია არსებულ მოწყობილობაზე მოქმედი სტანდარტის შესაბამისად. ჩვენ ვანხორციელებთ ძველი ამორტიზებული, არა საიმედო, თანამედროვე მოთხოვილებების შეუსაბამო საკომუტაციო აპარატურის რეაბილიტაციას.

    ამ სახის სამუშაობის ღირებულება არ აღემატება ახალი ქარხნული წარმოების კომპლექტური გამანაწილებელი მოწყობილობების ღირებულების 50%, ამასთანავე მინიმუმ ორჯერ იზრდება მისი ექსპლუატაციის ხანგრძლივობა.

    ჩვენს მიერ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა ყოველ წლიურად იზრდება დამკვეთთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად. 

 

1.     სს"თელასი", 

 ა)  ქ/ს ღრმაღელე  

       ბ)  ქ/ს მთაწმინდა 

       გ) ქ/ს დინამო

2.     სს"თბილისის წყალი",

3.     "ენგურჰესი",

4.     "ჟინვალჰესი",

5.     შპს "ინსტა",

6.     შპს "ჰაიდელბერგ ცემენტი",

7.     შპს "საქცემენტი",

8.     "ქართული გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანია",

9.     სს"ენერგო-პრო ჯორჯია",

10.  შპს "ოკამი",

11  "იგოეთიჰესი"

12.  შპს "ბოლდოდა",

13.  "აჭიჰესი",

13   14. "ალაზანიჰესი"

რი  15."რიცეულაჰესი"    

      16 "ტირიფონაჰესი"  

      17 "დაშბაშჰესი"

      18 "ბჟუჟაჰესი" 

      19. საერთაშორისო ორგანიზაცია "USAID"

და  და მრავალი სხვა.