შესრულებული სამუშაოები

   დღეისათვის შემუშავებული ტექნიკური გადაწყვეტილებანი გვაძლევს ბბ/ელ ტიპის ვაკუუმური ამომრთველების გამოყენებბის შესაძლობლობას ნებისმიერ კომპლექტურ გამანაწილებელ მოწყობილობაში. ორიგინალური ელექტრომაგნიტური ამძრავი, მაგნიტური ჩამრაზით დამონტაჟებული 6-10V გამანაწილებელ მოწობილობაში მუშაობს როგორც ცვლად ასევე მუდმივ ოპერატიულ 12-220V. ვრცლად>>

Subcategories

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla! extensions.