შესრულებული სამუშაოები

   დღეისათვის შემუშავებული ტექნიკური გადაწყვეტილებანი გვაძლევს ბბ/ელ ტიპის ვაკუუმური ამომრთველების გამოყენებბის შესაძლობლობას ნებისმიერ კომპლექტურ გამანაწილებელ მოწყობილობაში. ორიგინალური ელექტრომაგნიტური ამძრავი, მაგნიტური ჩამრაზით დამონტაჟებული 6-10V გამანაწილებელ მოწობილობაში მუშაობს როგორც ცვლად ასევე მუდმივ ოპერატიულ 12-220V. ვრცლად>>